Diagnostika

Řízenou a kontrolovanou se tato metoda nazývá proto, že víme, co odstraňujeme a jsme schopni kontrolovat výsledný efekt.

Stěžejní je přesně určit, jaké toxiny se na problémových orgánech nacházejí a následným nasazením preparátů stimulovat organismus k jejich vyloučení. 

K určení obtíží se používá měřicí přístroj Salvia propojený s počítačem. V PC programu jsou nahrány informační složky na bázi hologramu, týkající se virtuální anatomie a toxinů.

Po zadání informace v podobě ampulí či počítačového programu EAM set je přístrojem indikována funkčnost orgánů
a reakce lidského organismu na přítomnost toxinů.

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ A KONTROLA  

První návštěva poradny zahrnuje nejen diagnostiku, ale i komplexní pohovor. Pozornost je mířena na stravovací doporučení a metody k uvolnění stresu a napětí. Délka vstupního vyšetření je 60 až 80 min.

Na postižených orgánech zjišťujeme mapu toxického zatížení. Zaměřujeme se na problém, který chcete odstranit. Následně je navrhnuta vhodná detoxikační kúra. Sestavená kúra se může skládat 1 - 4 preparátů Joalis, přičemž délka jejího trvání bývá zhruba 2 měsíce.

Samotný systém detoxikace je proces, při němž na sebe jednotlivé detoxikační kúry navazují. Po ukončení předchozí detoxikační kúry následuje kontrolní vyšetření v délce trvání až 60 min.

  • JOALIS DETOX a užití farmaceutických přípravků může probíhat souběžně. 
  • Poradna není zaměřena na diagnostiku parazitů.
  • Vyšetření v poradně není hrazeno zdravotními pojišťovnami.