Joalis Detox

  • Řízená a kontrolovaná detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše.
  • Pro udržení zdraví je nutné mít tkáně bez zatěžujících vlivů.

Detoxikace je ucelený propracovaný systém, kterým optimalizujeme tělesné funkce. Jinak řečeno, posiluje funkce imunitního sytému a přispívá
k normální činnosti orgánů jako je srdce, močové cesty, játra, slezina, dýchací cesty, střeva, mozek, lymfatický sytém aj.

KDY JE MOŽNÉ POMOCI: při alergiích, astmatu, ekzémech, snížené imunitě, častých zánětech dýchacích cest, poruchách erekce, hormonálních poruchách, nadýmání a špatném trávení, potížích s kardiovaskulárním systémem, bolestech hlavy, kloubů, u urologie včetně potíží s prostatou, gynekologie, a jiných, zde nejmenovaných, potíží.

  • Metoda výrazně pomáhá řešit psychické potíže a mikrobiální zátěže, se kterými se náš organismus běžně potýká.             

KDY NENÍ MOŽNÉ POMOCI: detoxikace není účinná v případě, že je tkáň nenávratně poškozena, u vrozených vývojových vad a poruch.

Při zdravotních potížích vycházíme z faktu, že každé onemocnění má svoji reálnou příčinu. Vnímáme tělo jako celek, ve kterém psychika, strava
a toxiny usazené v orgánech a tkáních zatěžují a způsobují onemocnění.

Metoda C.I.C. předkládá komplexní přístup ke zdraví. Psychika a fyzické tělo jsou vzájemně provázané, tudíž ani jeden bez druhého nemohou správně fungovat, pokud dojde k jejich oslabení. Elementární podstatou zdrav. problémů jsou dle aplikované metody toxické zátěže organismu. 

  • Výjimečnost detoxikace je dána tím, že nejen eliminuje nežádoucí projevy, ale primárně, v konečném důsledku, umožňuje odstranit příčinu zdravotních obtíží. Naproti tomu léčbou medikamenty jsou  zdravotní problémy pouze mírněny.